ลู่วิ่งไฟฟ้า

ลู่วิ่งไฟฟ้าแบบไหนดี เลือกลู่วิ่งที่เหมาะกับคุณ

การเลือกลู่วิ่งไฟฟ้า มีข้อพิจารณาหลักๆ ได้แก่

การเลือกมอเตอร์เทียบกับน้ำหนักผู้ใช้งาน

 • มอเตอร์กำลัง 1.0 แรงม้าเริ่มต้น เหมาะกับผู้ใช้ที่มีน้ำหนัก 45-55 กิโลกรัม
 • มอเตอร์กำลัง 1.5 แรงม้าเริ่มต้น เหมาะกับผู้ใช้ที่มีน้ำหนัก 55-65 กิโลกรัม
 • มอเตอร์กำลัง 2.0 แรงม้าเริ่มต้น เหมาะกับผู้ใช้ที่มีน้ำหนัก 65-80 กิโลกรัม
 • มอเตอร์กำลัง 2.5 แรงม้าเริ่มต้น เหมาะกับผู้ใช้ที่มีน้ำหนัก 70-90 กิโลกรัม
 • น้ำหนักผู้ใช้  100 กิโลกรัมขึ้นไป แนะนำให้ใช้มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า ขึ้นไป

การเลือกตามขนาดสายพาน

 • ความกว้างสายพาน 40- 45 ซม.  เหมาะสำหรับการเดิน
 • ความกว้างสายพาน 45 ซม. ขึ้นไป เหมาะสำหรับการวิ่ง
 • ความยาวสายพาน 100 ซม. ขึ้นไป  เหมาะสำหรับการเดิน – เดินเร็ว
 • ความยาวสายพาน 120 ซม. ขึ้นไป เหมาะสำหรับการวิ่ง
 • ความยาวสายพาน 135 ซม. ขึ้นไป เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่สูง 180 ซม. ขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีช่วงก้าวยาว

พิจารณาลักษณะการใช้งาน

 • เดินเร็ว จะใช้ความเร็วที่ 0-5 กิโลเมตร / ชั่วโมง
 • วิ่งเหยาะๆ จะใช้ความเร็วที่ 6-10 กิโลเมตร / ชั่วโมง
 • วิ่งเร็ว จะใช้ความเร็วที่ 10 -15 กิโลเมตร / ชั่วโมง
 • วิ่งแข่ง จะใช้ความเร็วที่ 16-20 กิโลเมตร / ชั่วโมง

คลิปสาธิตการใช้งานลู่วิ่งเบื้องต้น

หัวข้อเกี่ยวกับลู่วิ่งไฟฟ้าที่ท่านอาจสนใจ

แนะนำสินค้า/บริการ จัดโปรโมชั่นจากเว็บพันธมิตร